Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.nocomania.pl (dalej jako: „NOCOMANIA.pl”, „Serwis Internetowy”, ”Serwis”).

1. O NAS

Właścicielem NOCOMANIA.PL jest firma edu-KREACJA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Heleny Marusarzówny 25/12, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, NIP 6332105962, REGON 242704239, adres poczty elektronicznej: biuro@nocomania.pl (dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

7. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Chcesz otrzymywać najlepsze oferty noclegowe?
Zapisz się do naszego newslettera!